1:1 Mentaltræning

Det mentale spiller en stor rolle i den gode præstation.

Vi kan arbejde med din mentale styrke ved at have en klar mission og stærke værdier at arbejde ud fra. Vi kan træne at registrere dine tanker og følelser, for på den baggrund at træffe værdibaserede beslutninger ud fra din personlige strategi.

 Igennem 1:1 coachingsamtaler kan du få hjælp til at finde frem til dine personlige styrker, samt blive bevidst omkring, hvordan du sætter dig selv i situationer, hvor du kan maksimere dine styrker. Dermed kan du tage hensigtsmæssige beslutninger til træning og race, finde troen på dig selv og sætte dig mentalt op til konkurrencen. Derudover kan vi hjælpe med at få styr på en realistisk målsætning og din motivation eller løse en anden udfordring hvad end det er i sporten eller noget andet relevant for dig.

Hvorfor mental træning og coaching

  • Vi lever i et samfund med et konstant pres for at præstere. På arbejde, til træning, konkurrencer, sociale medier, familie, venner. Her kan coaching hjælpe til at skabe overskud og mental styrke.
  • Igennem coaching kan vi hjælpe dig til at se muligheder frem for begrænsninger. Det kan være med til at motivere i den daglige træning
  • I konkurrencesituationer er det vigtigt at være skarp og træffe de bedste valg. Tro på egne evner, og kende til hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder at tænke og handle på op til og undervejs i konkurrencen
  • Det hjælper dig til at træffe bevidste beslutninger. Blive bevidst om egne hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige tankemønstre
  • Det kan hjælpe til at give dig selvtillid, da det igennem spørgsmål giver dig følelsen af at være kompetent, da du selv har svarene.


Hvordan virker coaching og hvordan arbejder vi med coaching i Actiwise?

  • Grundlæggende handler coaching om at blive bevidst omkring sine personlige værdier og hvordan man bedst muligt kan sætte dem i spil.
  • Dette gøres ved at stille reflekterende spørgsmål, som inviterer til at tage forskellige perspektivskift, samt sætter fokus på, hvordan man kan efterleve forskellige værdier og målsætninger.
  • Dette kan skabe klarhed og en mere opløftende fortælling omkring personlige værdier og styrker.


I Actiwise er vores arbejde centreret om meningsskabelse. Vi mener, at mening er drivkraften til den store præstation. I arbejdet med meningsskabelse er det vigtigt at have tillid til hinanden, så vi kan skabe et trygt rum, hvor vi kan stille opmærksomhed på eksistentialistiske spørgsmål. Gennem vores personlige tilgang arbejde med at sætte opmærksomhed på det ”usagte” for at finde dine styrker og værdier. 

Vores arbejde med mentaltræning er meget inspireret af ACT og neutral thinking fra amerikansk sportpsykologi. Neutral thinking handler om, at man skal tage ejerskab over situationen. Du skal forholde dig til din aktuelle situation. Hvor er du henne hvor vi vil du gerne hen? hvordan kan vi gøre det bedst muligt. Vi er i den forbindelse også optaget af at reducere negativ selv-talk, da det kan reducere fokus på den akutelle opgave, hvilket kan være hæmmende for præstationen.

– Trust the process, control the controllable, surrender the outcome

Acceptance Commitment Therapy

ACT sætter handling i fokus fremfor tanker, når det drejer sig om mental styrke. Mental styrke er defineret som værende evnen til at handle på baggrund af sine værdier og mål, og evnen til at holde fokus på dette mål i pressede situationer, så følelser og tanker ikke går ind og overtager ens handlinger (Henriksen & Hansen, 2016, s. 58). Denne mentale styrke opnås gennem trekerneprocesser: Til stede i nuet, åbenhed og accept og værdistyrede handling, handler om at være mindful fremfor mindless (Henriksen & Hansen, 2016, s. 59). 

Det gøres ved at skabe mindful awareness, som går ud på, at man blot registrerer en tanke uden, at man handler på den. For at have mindful awareness er det vigtigt at kunne være åben og accepterende overfor de tanker, der dukker op. Dette leder os videre til næste proces. Åbenhed og accept går ud på at tage imod alle de tanker og følelser, der dukker op, men ikke bruge energi på at gemme dem væk. Man skal altså acceptere både gode og dårlige følelser samt tanker for at kunne opnå en mental styrke. Det kan sammenlignes med denne metafor: “se de negative følelser og tanker som regndråber, der blot skal lande på din paraply, men derefter prelle af.”

Værdistyret handling er, at man tager ansvar og sætter værdier og mål, som man selv har styringen over. Følelserne må ikke gå ind og forstyrre disse værdier og ændre på målsætningen.