Privatlivspolitik

Actiwise A/S 37158143 (”Actiwise”, ”vi”, ”vores”, ”os” ) er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Njalsgade 56, 1. tv
2300 København S

mikkel@actiwise.dk
+45 26183592

1. Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

1.1 Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

1.2 Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Nedenfor kan du se, på hvilke retsgrundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

1.3 Hjemmesidebesøgende

I forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside, vil vi personoplysninger om dig i form at cookies. Det står nærmere beskrevet i NIRAS’ cookiepolitik som du kan finde her:  https://actiwise.dk/cookie-policy-eu/.

Nedenfor kan du se, på hvilke retsgrundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

2 Sociale Medier

Når du vælger at følge eller like os på de sociale medier Facebook, LinkedIn, Instagram, vil du se/modtage nyheder fra os via de sociale medier.

Når du liker og / eller følger os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

·     Dit navn/brugernavn

Formålet med at anvende de sociale medier er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. relevante post på de sociale medier, fx tilbud, nye områder, opmærksomhedspunkter mv.

Vi behandler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

·     Vores interesse i markedsføring samt forbedring af vores hjemmeside og produkt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

2.1 LinkedIn

Vi er fælles dataansvarlige med LinkedIn for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores side. Det betyder, at vi sammen med LinkedIn skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Hvis du ikke har en profil på LinkedIn, indsamles der oplysninger om din enhed, lokations/geodata og oplysninger om din adfærd på LinkedIn og udenfor LinkedIn, eks. besøg på hjemmesider.

Hvis du har en profil på LinkedIn, indsamles der også oplysninger, som du har givet tilladelse til i forbindelse med oprettelse af din profil, såsom reaktioner, kommentarer og delinger du og andre foretager.

Vi modtager alene de oplysninger som du selv sender til os i form af din henvendelse, like eller kommentar. Herudover modtager vi anonyme statistiske oplysninger om brugerne fra LinkedIn, via en funktion kaldet LinkedIn Page Analytics.

Hvis du ønsker at slette dine oplysninger hos LinkedIn, skal du slette din profil. Hvis du sletter din profil, betyder det også, at dine opslag, billeder og oplysninger bliver slettet. Har du spørgsmål til LinkedIn Page Analytics, skal du kontakte LinkedIn.

2.2 Facebook og Instagram

Vi er fælles dataansvarlige med Meta for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores sider på Facebook og /eller Instagram. Det betyder, at vi sammen med Meta skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Meta indsamler oplysninger om dig, også selvom du ikke har en konto hos dem. Du kan læse mere om dette her: Metas politik om beskyttelse af personlige oplysninger – Sådan indsamler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger (facebook.com)

Meta anvender herudover Insights på Facebook /Instagram for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på siden, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Meta placeret cookies på din enhed, når du besøger Facebook/Instagram. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Meta modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies. Vi modtager aggregerede resultater af disse oplysninger.

For at læse mere om Facebooks/Instagrams brug af cookies her:

https://m.facebook.com/policies/cookies/

Politik om cookies | Hjælp til Instagram

Vi videregiver ikke oplysninger om dig, som vi modtager fra Meta. Meta kan dog videregive oplysninger om dig til tredjeparter. Du kan læse mere om dette under punktet ”hvordan deles disse oplysninger” i deres Privacy Policy. 

Hvis du ønsker at slette dine cookies, kan du se hvordan via vores Cookiebanner, eller du kan kontakte Meta.

3. Kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmesiden eller pr. almindeligt brev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

·     Dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil yde dig en god service og behandle din henvendelse.

Vi behandler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

·     Du har samtykket til at vi må behandle dine oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

·     Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde dig en service i forbindelse med en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler alene de oplysninger, du har indsendt, og vi indhenter ikke yderligere oplysninger.

4. Potentielle klienter

For at du kan være potentiel klient hos os, er det nødvendigt, at vi behandler følgende personoplysninger om dig:

·     Navn

·     E-mailadresse

·     Din henvendelse

·     Telefonnummer

Vi behandler personoplysninger om potentielle klienter til følgende formål:

·     Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion

·     Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag

·     Der er blevet givet samtykke via en samtykkeblanket, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Personoplysninger vedr. potentielle klienter slettes når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

5. Klienter

For at du kan være klient hos os, er det nødvendigt, at vi behandler følgende personoplysninger om dig:

·     Navn

·     E-mailadresse

·     Telefonnummer

·     Oplysninger om din træning

Vi behandler personoplysninger om klienter til følgende formål:

·     Behandling af dit køb og levering af vores ydelser

·     Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

·     Vores legitime interesse, som er interessen for at drive virksomhed samt yde den bedst mulige rådgivning til dig som klient finder vi det nødvendiggør at behandlingen af disse personoplysninger, og vi forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå ud over dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med rådgivning af vores klienter, vil som udgangspunkt blive slettet, når vi har leveret den aftalte ydelse, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum

6. Øvrige oplysninger om behandling
6.1. Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, Microsoft, Trainingpeaks og Visma. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til advokater, banker, offentlige instanser, filialer, revisor, forsikringsselskaber og pensionsselskaber.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

6.2. Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

·     få indsigt i dine personoplysninger

·     få berigtiget dine registrerede personoplysninger

·     få slettet personoplysninger om dig selv

·     få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig

·     gøre indsigelse mod behandlingen

·     få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet