Magnus Ditlev

Magnus Ditlev

”For lidt over en måneds tid siden, inden en længere konkurrenceperiode, startede jeg et forløb op med Mikkel omkring mentaltræning med henblik på at optimere min performance i de kommende races. Jeg må indrømme at jeg før vi havde vores første snak var noget skeptisk omkring konceptet, da jeg altid har betragtet mig selv som værende rimelig stærk mentalt og egentlig ikke har følt jeg har haft behov for hjælp til det mentale. Min oplevelse her efter en håndfuld samtaler med Mikkel er rigtig positiv. Det er ikke sådan at der er noget magisk over det eller noget. Tværtimod. Alle svarerne er jeg selv kommet med undervejs i vores dialog, hvor Mikkel nysgerrigt har spurgt ind til en masse forskellige ting omkring mine tanker før, under og efter races. Der hvor det særligt har hjulpet mig, er at jeg føler det har styrket mit overblik i de afgørende situationer i races, hvor hovedet hurtigt kan tabes, samt gjort mig i stand til at træffe bedre og mere velovervejede og rationelle beslutninger undervejs i konkurrencerne. Det er som sagt ikke magi og ingen af tingene vi arbejder med, er nye for mig, men de er blevet sat i system, opsummeret og gjort overskuelige, så jeg nu har en større værktøjskasse med redskaber at arbejde med når det bliver rigtig hårdt.”