Håkon Magnus Holm

Jeg er uddannet cand.scient. i Idræt fra Københavns Universitet og har erfaring fra nogle af de bedste talentudviklingsmiljøer i Danmark. Jeg har bl.a. været mental student i FCK, hvor jeg har arbejdet med atletlederskab, samt skrevet mit speciale om transitionen fra ungdom- til senior. Jeg har siden 2021 været tilknyttet som mentaltræner hos Hvidovre IFs Talentakademi, hvor jeg er ansvarlig for planlægningen og udførelsen inden for det sportspsykologiske område. Jeg har derfor praksiserfaring med at implementere min viden om  talentudvikling, team udvikling og mentaltræning

Håkon Magnus Holm og MIkkel Mortensen

Ekspertise

Jeg har erfaring fra nogle af de bedste talentudviklingsmiljøer i Danmark. Jeg har været mental student i FCK, hvor jeg har arbejdet med atletlederskab, samt skrevet mit speciale om transitionen fra ungdom- til senior. Jeg har siden sommeren 2021 været ansat i Hvidovre IFs Talentakademi som mentaltræner. Her er jeg ansvarlig for planlægningen og udførelsen inden for det sportspsykologiske område.

Jeg har derfor praksiserfaring med at implementere min viden om talentudvikling, team udvikling og mentaltræning. Desuden er jeg tilknyttet The View Copenhagen Basketball, hvor jeg ligeledes hjælper med spillersamtaler og sparring i forhold til implementeringen af sportspsykologi i træningen. 

 Jeg er i mit arbejde meget inspireret af neutral thinking, hvor der arbejdes med at tage ejerskab over den aktuelle situation. Situationen analyseres fra et objektivt ikke følelsesladet udgangspunkt og der anvendes handlingsstrategier i den kontekstafhængige situation på baggrund af personlige værdier og kompetencer. 


Uddannelse

Jeg er uddannet cand.scient. i Idræt med speciale i talentudvikling og sportspsykologi. Jeg har desuden studeret et semester på University of South Florida, for at få et mere diversificeret idrætsprofil, samt en mere nuanceret syn på, hvordan arbejdet med sportspsykologi adskiller sig i USA kontra Danmark. 

Nedenunder ses dermed en liste over udvalgte fag og projekter, som jeg har erfaring fra.  

Kandidat i humanistisk- samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Speciale om junior til senior i dansk elitefodbold. Projekt om atletlederskab i dansk elitefodbold. Faglige kompetencer om coaching, mentaltræning, talentudvikling og idrætssociologi 

Bachelor I Idræt & Ernæring, Københavns Universitet

Faglige kompetencer til at undervise teoretisk og praktisk i idræt på gymnasieniveau Fysisk Træning, Coaching og teamudvikling. Bred viden om samfundsmæssige problemstillinger inden for idræt og sundhed. 

Udvekslingsophold, University of South Florida

Kulturel erfaring og bredere idrætsprofil Exercise psychologyNutrition for Sport and Exercise  


Om mig

Jeg er selv en hygge motionist, som spiller fodbold på Østerbro IFs 2.hold. Her formår jeg at efterleve mine egne værdier, da jeg virkelig sætter stor pris på fællesskabet og sammenholdet. Jeg har en enorm interesse for sport og er derfor sofa ekspert i mange discipliner fra NFL til skiskydning