Lasse Jeppesen

Ekspertise

Lige nu er jeg undervisningsassistent på flere fag på Københavns Universitet bl.a. faget Fysisk træning. Her lærer de studerende teorien bag ved forskellige træningsformer og -filosofier samt anvendelsen af fysik træning med en performanceorienteret vinkel. Gennem både arbejde og studie har jeg fået en masse erfaring med at teste atleter inden for en bred palet af test. Dette gælder alt fra test af anaerob effekt til aerob kapacitet og det derimellem.

Uddannelse

Til daglig læser jeg en kandidat i humanfysiologi på Københavns Universitet. Gennem min bachelor og kandidat har jeg valgt flere fag for at fordybe mig i præstationsoptimering. Dette gælder fag som træningsfysiologi, styrketræning, træningsplanlægning, idræt og ernæring 1 og 2 samt aerob træning. Derudover har jeg skrevet projekter om optimering af styrketræning inden for KB´s ungdomselitemiljø i fodbold i samt om begrænsninger ved tidskørsler på cykel. Jeg har ved siden af taget et kursus om kost og ernæring gennem DGI.

Om mig

Jeg har en stor passion for udholdenhedsperformance og præstationsoptimering. Dette gælder både som aktiv atlet og som tilskuer på sidelinjen eller sofaen. Jeg har selv stor erfaring inden for løb gennem mange år. Senere hen har jeg også kastet min interesse over triatlon, hvor jeg bl.a. gennemført Ironman i København. Udover min praksiserfaring er min store force min teoretiske viden, som jeg ynder at udbygge ved at fordybe mig i litteraturen både gennem mit studie og arbejde, men så sandelig også gennem min fritid og egen træning. Jeg er en ægte tal-elsker, som er tosset med at kvantificere og analysere udholdenhedsperformance for derefter at finde den bedste måde at forbedre den på.